Yuan Biao Ti : E Wai Chang : Mei Wei Yi Ji Zhi Si Duo Ci Po Huai Guo Ji Xie Yi

25 Ri , E Luo Si Wai Chang La Fu Luo Fu Zai Ri Nei Wa De Lian He Guo Cai Jun Tan Pan Hui Yi Shang , Peng Ji Mei Guo “ Wei Liao Yi Ji Zhi Si Duo Ci Po Huai Guo Ji Xie Yi ”, Bing Qiang Diao , Yan Chang 《 Xin Xiao Jian Zhan Lue Wu Qi Tiao Yue 》 You Li Yu Wei Hu Quan Qiu Zhan Lue Wen Ding 。

E Luo Si Wai Chang La Fu Luo Fu : Chong Man Fei Nan De Yan Ci , Bao Kuo Suo Wei De “ Guo Bie Jue Yi ” Zheng Yue Lai Yue Duo Di Bei Dang Zuo Yi Zhong Jie Kou Yong Lai Gan She Zhu Quan Guo Jia Nei Zheng 。 Shi Jia Fei Fa Dan Bian Zhi Cai Huan Chang Chang Yong Lai Dian Fu Bie Guo Zheng Quan , Jin Jin Yin Wei Xi Fang Guo Jia Bu Xi Huan Zhe Xie Zheng Quan , Yin Wei Zhe Xie Guo Jia De Jia Zhi Guan Yu Xi Fang Guo Jia Dan Fang Mian Fa Ming De Ke Yi De Jia Zhi Guan Bu Yi Yang 。 Xi Fang Guo Jia Gen Ben Wu Shi Dang Jin Shi Jie Wen Hua Yu Wen Ming De Duo Yang Xing 。

Last modified: 26/02/2020

Author